அறிவியல்

கடலுக்கு அடியில் ஓடப்போகும் புல்லட் ரயில்

இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில்பாதை அமைப்பதற்கான முதற்கட்ட வேலைகள் ஆரம்பமாகிவிட்டன. இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில், கடலுக்கு அடியில் ஓடப்போகிறது என்பதுதான் சிறப்பு.

செவ்வாய் கிரகத்தில் வெள்ளம் வருமா ?

மிகவும் அண்மித்த காலப்பகுதியில் செவ்வாய் கிரகத்தின் மேற்பரப்பில் நீர் வழிந்தோடி சென்றுள்ளமை உறுதியாகியுள்ளது. செவ்வாய் கிரகத்தில் அதி நவீன தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு

இளமையைப் பெறும் தொழில் நுட்பம்

உயிரணு ஒழுங்கு முறையை மீண்டும் உருவாக்குவது என்ற தொழில் நுட்பத்தின் மூலம், சில எலிகள் முதுமை நோய்க்குறிகளைக் குறைத்து, முன்னதாகவே முதுமையிடைவதற்குரிய

பெரு வளர்ச்சி காணும் உலக அறிவுசார் நகரங்கள்

3 நாட்கள் நீடித்த 6வது உலக துடிப்பான நகர மாநாடு ஸ்பெயினின் வட கிழக்குப் பகுதியிலுள்ள பார்செலோனா நகரில் துவங்கியது. உலகில்

100 வருடங்களில் செவ்வாயில் ஒரு நகரம் ?

செவ்வாயில் ஒரு நகரம்அமைப்பதற்கு சுமார் 100 வருட திட்டமொன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், குறித்த திட்டமானது 2117ஆம் ஆண்டு நடைமுறைக்கு வருமென ஐக்கிய அரபு

எட்டாவது கண்டமொன்று இருக்கின்றது

உலகின் எட்டாவது கண்டம் நியூசிலாந்து நாட்டின் அருகில் இருப்பதாக தற்போது விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். உலகத்தில் இது நாள்வரை ஆசியா, ஆபிரிக்கா, வட