அறிவியல்

தானோட்டி வாகன விடயத்தில் அசத்தும் கூகிள்

கூகுள், தனது ஆராய்ச்சிக் கூடத்தில், 2009 முதல் அடைகாத்து வந்த தானோட்டி வாகன பிரிவை, தனி நிறுவனமாக அண்மையில் அறிவித்தது. ‘வேமோ’

சூரியனுக்கு நாசா விண்கலம் அனுப்புமா ?

சூரிய குடும்பத்தில் அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய நட்சத்திரம் சூரியனாகும். இது சூரியன் வாயுப் பொருள்களால் ஆன ஒரு நெருப்புக் கோளமாகும். சூரியனின் விட்டம்

ஏழு புதிய உலகங்கள் கண்டுபிடிப்பு

பூமிக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய உயிர்களை கண்டுபிடிப்பதற்கான முக்கிய முன் நகர்வை தாம் செய்திரு ப்பதாக வானியல் விஞ்ஞானிகள் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர். தண்ணீர்,

கட்டை விரல் நகத்தளவில் தவளைகள்

இந்தியக் காடுகளில் கட்டை விரல் நகத்தில் அமரக்கூடிய அளவு நான்கு புதிய தவளை இனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. உலகின் மிகச்சிறிய தவளைகளான இவைகள்,

வலி நிவாரணியாகும் நத்தையின் நச்சுப் பதார்த்தம்

உடலில் ஏற்படும் பல்வேறு வலிகளுக்கும் நிவாரணம் தரக்கூடிய வகையில் மாத்திரைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. எனினும் அமெரிக்காவில் Opioid எனப்படும் மாத்திரையும் வலி நிவாரணியாக

மிகவும் சிறிய எல்.ஈ.டி மின்விளக்கு

இன்றைய கால கட்டத்தில் தொழில்நுட்பமானது பிரமிப்பூட்டும் வகையில் வளர்ந்துள்ளது. இதன் காரணமாக இலத்திரனியல் சாதனங்களை மிகவும் சிறிதாக உருவாக்கி அறிமுகம் செய்வது