விளையாட்டு செய்திகள்

  • prv_c4d85_1487594835

    மீளவும் வருகிறார் வட்மோர்

    மிகச்சிறந்த கிரிக்கெட் வீராரான சேர் சோபர்ஸ் உட்பட ஒரு டசினுக்கு மேற்பட்ட பயிற்சியாளர்களை இலங்கை கண்டிருந்தாலும் பயிற்சியாளர்  வாட்மோருக்கு கிடைத்த..

  • tsonga-rotterdam-2017-friday2

    2 வருட இடைவெளியில் வெற்றி

    ராட்டெர்டாம் உலக டென்னிஸ் போட்டியில் பிரான்ஸின் ஜோ வில்பிரைட் வெற்றிக் கிண்ணத்தை சுவீகரி த்துள்ளார் நெதர்லாந்தின் ராட்டெர்டாம் நகரில் நடைபெற்று..