உள்ளூர்  • சதுரங்கம், கரம் போட்டிகள்

    சதுரங்கம், கரம் போட்டிகள்

    நல்லூர் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கழகங்களுக்கிடையிலான சதுரங்கம், கரம் ஆகிய போட்டிகள் நேற்றைய தினம் நடைபெற்றன. இப் போட்டிகள்..