சர்வதேசம்
  • 2 வருட இடைவெளியில்  வெற்றி

    2 வருட இடைவெளியில் வெற்றி

    ராட்டெர்டாம் உலக டென்னிஸ் போட்டியில் பிரான்ஸின் ஜோ வில்பிரைட் வெற்றிக் கிண்ணத்தை சுவீகரி த்துள்ளார் நெதர்லாந்தின் ராட்டெர்டாம் நகரில் நடைபெற்று..