விளையாட்டு

  • இங்கிலாந்திற்கு ஆறுதல் வெற்றி

    இங்கிலாந்திற்கு ஆறுதல் வெற்றி

    இந்தியாவிற்கெதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் பேட்டியில் 5ஓட்டங்களால் வெற்றிபெற்றது. முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய இங்கிலாந்து அணி 50 ஓவர்களில் 8விக்கெட்டுக்களை இழந்து 321..