நடிகர் தனுஷ் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு படங்களில் தற்போது நடித்து வருகிறார். இவர் ஒரு தீவிர கார் ஆர்வாலர் என்பது பலருக்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. தற்போது சந்தையில் வரும் புதுமாடல் கார் எதுவாக இருந்தாலும் தனுஷ் உடனே அதுப்பற்றி